תעריפים ותנאים לשימוש במערכת LIT לרכישת אותיות בספר תורה.


"מערכת LIT" אשר תיקרא להלן "המערכת" (לרבות בעליה), הינה מערכת לניהול רכישת אותיות ופסוקים בספר התורה.

"המערכת" תינתן ללקוח אשר מסכים לחוזה זה להלן "המפעיל", להפעיל את המערכת בתוך כתובת ש"המערכת" תייעד עבורו. כאשר יוקצב למפעיל ספר תורה וירטואלי ששייך רק לו. משתמשי המערכת (להלן "המשתמשים") יוכלו לרכוש אותיות ופסוקים כאוות נפשם, תוך בחירתם בדרכים מגוונות מתוך המערכת. כאשר המערכת מנהלת את רישומי ספר התורה שלהם ומנפיקה להם תעודות הניתנות להדפסה. על מנת לרכוש אותיות, פסוקים או מקטעים "המשתמשים" יועברו לדף סליקה השייך ל"מפעיל" בלבד.

אין ל"מערכת" שום קשר עם עסקיו של "המפעיל" או עם "המשתמשים" וזאת לרבות תשלומים, חשבוניות, קבלות, יצירת קשר, תלונות, וכדומה.

"המפעיל" מייצג את המערכת אותה הוא מקבל, ועליו האחריות להיות מיוצג כראוי.
כמו כן אין המערכת אחראית על שום תוכן שיציג ה "מפעיל" באתרו או ב "מערכת" שהוקצתה עבורו. וכל האחריות על תוכן שאינו ראוי או כוזב תחול על אחריותו. וזאת לרבות כל תוכן או עיצוב אותו מאפשרת המערכת.

"המפעיל" יוכל לעקוב אחר רישומי ספרי התורה והתעודות שהונפקו דרך מערכת הניהול שתוקצה לו.

"המערכת" תהיה פתוחה וזמינה לשימוש, כל עוד ה"מפעיל" יהיה במצב הקרוי מצב זכות. זכות זו נעשית על ידי רכישת "קרדיטים" במערכת הניהול. כאשר כל "קרדיט" מייצג אות, אותה יכולים "המשתמשים" לרכוש. באם ל"מפעיל" אין עוד קרדיטים עליו לרכוש קרדיטים חדשים. באין קרדיטים כלל המערכת תפסיק לפעול עבור המפעיל ותציע למשתמש כתובת חלופית לרכישת אותיות כאוות נפשה של "המערכת". כל רכישת אות תחסיר קרדיט אחד, כאשר רכישת פסוק תחסיר קרדיטים בהתאם לכמות האותיות שיש בה. וכן כל כיוצא בזה.

"המערכת" אינה אחראית על שום נזק שיגרם למידע הרשום בה. בין אם זה כתוצאה מתקלה טכנית, או כתוצאה מפריצה לאתר או מנפילת שרתים, וכל כיוצא בזה, בכל זה אין "המערכת" אחראית על כל נזק ואובדן שיגרם ל"מפעיל".
ולכן על ה"מפעיל" להשתמש בכל האמצעים שהמערכת תעמיד לרשותו כדי לגבות את הרישומים הנמצאים בתחום אחריותו בינו לבין "משתמשיו".

על אף שאין ל"מערכת" כאמור שום אחריות לגבי תלונות "המשתמשים", עם זאת "המפעיל" מתחייב לשמור על אמינות
כלפי משתמשיו. ולעמוד בהתחייבויות אשר התחייב להם. וזאת לרבות הבטחות שבעל פה או בכתב ובראש ובראשונה ההתחיבות לכתוב ספר תורה בהשלמת האותיות או בכל מועד אחר אותו סיכם עם משתמשיו.

המערכת רשאית להפסיק את הקשר עם "המפעיל" בכל עת לפי שיקול דעתה. ואין המערכת אחראית על שום נזק או תרעומת שיוצרו מכך.

המערכת זכאית לקישור הולם המציג את אתר המערכת כבונת המערכת כמקובל. אלא אם כן סוכם בפירוש אחרת.

המערכת תעדכן מפעם לפעם הסכם זה. ועל המפעיל להתעדכן בעדכונים. ולעיתים אף לאשר את קבלתם בדרכים המקובלות.

החזרת תשלום על רכישת קרידיטים.
"המערכת" אינה מחויבת להחזרת תשלום ל"מפעיל" על קרדיטים שנרכשו על ידו בשום דרך.
למעט מקרים בהם "המערכת" הפסיקה את פעילותו. במקרים כאלו המערכת תחזיר את הסכום שבו עדיין לא השתמש "המפעיל" בניקוי הוצאות מס הכנסה ומע"מ.

"מערכת LIT" עוברת שדרוגים ושיפורים רבים על מנת לשפר את נתוני המכירה ואת נוחות השימוש ע"י המשתמש והמפעילים.

השימוש במערכת כולל:
עיצוב והתאמת המערכת לפי אתר המפעיל. מערכת דוחו"ת. חיבור לחברת סליקת אשראי של המפעיל. אפשרות לרכישה ע"י "מנהל" במזומן או העברה בנקאית וכו' . יומן לקוחות והנפקת תעודה למייל הרוכש. תמיכה טכנית עבור המפעיל או איש מטעמו. קבלת שדרוגים ופתוחים עתידיים במערכת זו.


פתיחת מערכת – מינ' 100,000 קרדיטים. המחירים אינם כוללים מע"מ

 


חיבור לסליקה חיצונית

(מלבד פייפאל)

-

-

-

עיצוב מערכת מותאם לאתר הבית

-

-

-

עדכונים ושידרוגים


-

-

תמיכה טכנית

-

-

סה"כ

לפני מע"מ

67,057 ש"ח

41,250 ש"ח

33,000ש"ח

19,250 ש"ח

16,500 ש"ח

7,700 ש"ח

5,225 ש"ח

2,420 ש"ח

1,430 ש"ח

990 ש"ח

264 ש"ח

מחיר לאות

0.22

0.275

0.33

0.385

0.66

0.77

1.045

1.21

1.43

1.98

2.64קרדיטים

304,805

כל האותיות בספר


150,000


100,000


50,000


25,000


10,000


5,000


2,000


1,000


500


100


Pricing Table Plugin

מסלול

משפחות ובתי כנסת

עלויות ותשלומים למסלול משפחות / בתי כנסת

  • תשלום ראשוני להקמת המערכת – 16,000 ש"ח .
  • 24 תשלומים חודשיים בעלות : 600 ש"ח לחודש.
  • לאחר שנתיים מפתיחת הפרוייקט ( אם לא הסתיים הספר) : תשלום חודשי קבוע : 120 ש"ח לחודש