בחר ספר:
בחר פרק:


  הגדרות חיפוש
  שמי השלם ממש     אות ראשונה ואות אחרונה  
חפש אותיות פנויות באופן אקראי:  
 
נא הזן כמות אותיות לחיפוש אקראי

ויהי (ספר בראשית, פרק כד)

ג: יהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו
ד: כי אל ארצי ואל מולד

מקטע (ספר בראשית, פרק כו)

א: ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה

שם בעברית (ספר בראשית, פרק כז)

א: ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני
ב: ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי
ג: ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי צידה

לחולה יוסף (ספר בראשית, פרק מב)

יח: ויאמר אלהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו את האלהים אני ירא
נרכש עבור יוסף בן אסתר מן

רכישת אות בספר תורה

Close