בחר ספר:
בחר פרק:


  הגדרות חיפוש
  שמי השלם ממש     אות ראשונה ואות אחרונה  
חפש אותיות פנויות באופן אקראי:  
 
נא הזן כמות אותיות לחיפוש אקראי

פסוק א (לחץ כאן לרכישה)
            

פסוק ב (לחץ כאן לרכישה)
                          

פסוק ג (לחץ כאן לרכישה)
          

פסוק ד (לחץ כאן לרכישה)
                      

פסוק ה (לחץ כאן לרכישה)
                        

פסוק ו (לחץ כאן לרכישה)
                    

פסוק ז (לחץ כאן לרכישה)
                                

פסוק ח (לחץ כאן לרכישה)
                  

פסוק ט (לחץ כאן לרכישה)
                        

פסוק י (לחץ כאן לרכישה)
                      

רכישת אות בספר תורה

Close


בחר ספר:
בחר פרק: