בחר ספר:
בחר פרק:


  הגדרות חיפוש
  שמי השלם ממש     אות ראשונה ואות אחרונה  
חפש אותיות פנויות באופן אקראי:  
 
נא הזן כמות אותיות לחיפוש אקראי

פסוק א (לחץ כאן לרכישה)
    

פסוק ב (לחץ כאן לרכישה)
                                

פסוק ג (לחץ כאן לרכישה)
                              

פסוק ד (לחץ כאן לרכישה)
                    

פסוק ה (לחץ כאן לרכישה)
                              

פסוק ו (לחץ כאן לרכישה)
                    

פסוק ז (לחץ כאן לרכישה)
                                                    

פסוק ח (לחץ כאן לרכישה)
                                      

פסוק ט (לחץ כאן לרכישה)
                              

פסוק י (לחץ כאן לרכישה)
                

רכישת אות בספר תורה

Close


בחר ספר:
בחר פרק: