בחר ספר:
בחר פרק:


  הגדרות חיפוש
  שמי השלם ממש     אות ראשונה ואות אחרונה  
חפש אותיות פנויות באופן אקראי:  
 
נא הזן כמות אותיות לחיפוש אקראי

פסוק א (לחץ כאן לרכישה)
                                          

פסוק ב (לחץ כאן לרכישה)
                

פסוק ג (לחץ כאן לרכישה)
                                

פסוק ד (לחץ כאן לרכישה)
              

פסוק ה (לחץ כאן לרכישה)
                          

פסוק ו (לחץ כאן לרכישה)
                                        

פסוק ז (לחץ כאן לרכישה)
                        

פסוק ח (לחץ כאן לרכישה)
                                    

פסוק ט (לחץ כאן לרכישה)
              

פסוק י (לחץ כאן לרכישה)
                  

רכישת אות בספר תורה

Close


בחר ספר:
בחר פרק: