בחר ספר:
בחר פרק:


  הגדרות חיפוש
  שמי השלם ממש     אות ראשונה ואות אחרונה  
חפש אותיות פנויות באופן אקראי:  
 
נא הזן כמות אותיות לחיפוש אקראי

פסוק יא (לחץ כאן לרכישה)
                          

פסוק יב (לחץ כאן לרכישה)
                    

פסוק יג (לחץ כאן לרכישה)
          

פסוק יד (לחץ כאן לרכישה)
                                          

פסוק טו (לחץ כאן לרכישה)
                      

פסוק טז (לחץ כאן לרכישה)
                                  

פסוק יז (לחץ כאן לרכישה)
                

פסוק יח (לחץ כאן לרכישה)
                        

רכישת אות בספר תורה

Close


בחר ספר:
בחר פרק: