בחר ספר:
בחר פרק:


  הגדרות חיפוש
  שמי השלם ממש     אות ראשונה ואות אחרונה  

פסוק א (לחץ כאן לרכישה)
            

פסוק ב (לחץ כאן לרכישה)
                          

פסוק ג (לחץ כאן לרכישה)
          

פסוק ד (לחץ כאן לרכישה)
                      

פסוק ה (לחץ כאן לרכישה)
                        

רכישת אות בספר תורה

Close